Czynnik pierwszy jest to dowolna liczba pierwsza, która dzieli bez reszty naturalną liczbę złożoną.

Algorytm

Algorytm rozkłada liczbę na czynniki pierwsze i zwraca je w formie tablicy.

def rozloz(n):
  czynniki = []
  k = 2
  while n != 1:
    while n % k == 0:
      n //= k
      czynniki.append(k)
    k += 1
  
  return czynniki