Poziom podstawowy? Rozszerzony?

Przed reformą w 2015 roku można było zdawać maturę z informatyki zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym. Był to egzamin w tzw. "starej" formule.

Obecnie, maturę z informatyki można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym i nazywa się go egzaminem w "nowej" formule.

🕜 Ile trwa matura z informatyki? Czas trwania

Cały egzamin trwa 210 minut (3,5h), jednak wliczając w to półgodzinną przerwę, matura trwa aż 4h!

  • 60 minut (1h) trwa część teoretyczna bez użycia komputera, zadania w tej części rozwiązuje się w arkuszu
  • 30 minut (0,5h) trwa przerwa pomiędzy dwoma częściami egzaminu
  • 150 minut (2,5h) trwa część praktyczna, rozwiązywana przy komputerze

Egzamin z informatyki zaczyna się zazwyczaj o godzinie 14:00, więc musicie się przygotować tego szczególnego dnia na powrót do domu dopiero po 18 😉

✂️ Dozwolone przybory

Na pierwszej, 60-minutowej teoretycznej części egzaminu maturalnego z informatyki dozwolone jest korzystanie z kalkulatora prostego.

Na drugiej, 2,5-godzinnej części mamy już do dyspozycji komputer, z wybranym przez nas na deklaracji maturalnej oprogramowaniem.

☑️ Zadania na egzaminie

CKE nie informuje o tym, jakie typy zadań pojawią się na maturze. Można jednak zaobserwować, że co roku pojawiają się te same typy zadań. Dodatkowo zadań jest zawsze 6, po 3 zadania na każdą część egzaminu. Poszczególne typy zadań mogą wystąpić w dowolnej kolejności.

Zadania - część teoretyczna

Są to zadania od 1 do 3:

  • Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), podaj złożoność czasową napisanego przez Ciebie algorytmu.
  • Przeanalizuj algorytm. Podany jest algorytm rekurencyjny bądź iteracyjny w pseudokodzie i trzeba go przeanalizować.
  • Test prawda-fałsz. Najczęściej sprawdza ogólną wiedzę z zakresu informatyki i internetu, podstawową znajomość języka SQL czy umiejętność zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi (najczęściej są to liczby w systemie: dwójkowym (binarnym), czwórkowym, ósemkowym i szesnastkowym).

Zadania - część praktyczna

Do zadań z tej części otrzymujemy na płycie CD pliki z danymi.
Są to zadania od 4 do 6:

  • Napisz program, dający odpowiedzi do podanych zadań.
  • Zadanie sugerujące użycia programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Nigdzie nie jest napisane, w jaki sposób wykonać to zadanie, jednak najprościej będzie w Excelu (bądź innym wybranym programie do obsługi arkuszy).
  • Zadanie sugerujące użycia programu do baz danych. Tu ponownie, nie trzeba korzystać z Accessa (bądź innego wybranego programu do baz danych), jednak tak będzie najprościej i co najważniejsze mając ograniczony czas - najszybciej.

🔢 Ile punktów? Punktacja

Za cały egzamin można zdobyć 50 punktów.
Za część pierwszą (teoretyczną) można zdobyć 15 punktów (30%), a za część drugą (praktyczną) 35 punktów (70%).

Życzę miłej nauki i powodzenia na egzaminie!