Definicja dla dwóch liczb

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych jest to najmniejsza liczba naturalna której dzielnikami są obie te liczby.

Na przykład dla liczb 3 i 4 jest to 12, bo 12 jest najmniejszą liczbą naturalną, której dzielnikami są liczby 3 i 4.

Dla liczb 4 i 10 jest to 20, bo 20 jest najmniejszą liczbą naturalną, która jest podzielna zarówno przez 4, jak i przez 10.

Algorytm dla dwóch liczb

NWW dwóch liczb najprościej jest obliczyć, znając ich NWD.
Korzystamy wtedy z następującego wzoru:
\[NWW(a, b) = \dfrac{a \cdot b}{NWD(a, b)}\]

Mając zdefiniowaną wcześniej funkcję obliczającą NWD, funkcję znajdującą NWW możemy zapisać w Pythonie w następujący sposób:

def nww(a, b): return a*b//nwd(a, b)