Zadanie 3.1.

2019-zad3.1
W tym zadaniu musimy zmierzyć się z SQLem.

1.

SELECT COUNT(Stanowisko)
FROM PRACOWNICY;

Ta kwerenda zwraca nam liczbę rekordów z polem Stanowisko. Jest ich tyle ile wszystkich rekordów, czyli 9.

Sugerowana odpowiedź Stanowisko 5 zupełnie nie zgadza się z naszą odpowiedzią.
Więc odpowiedź to fałsz.

2.

SELECT COUNT(Stanowisko)
FROM PRACOWNICY
WHERE Stanowisko <> "kierownik";

Ta kwerenda zwraca nam liczbę wszystkich rekordów z polem Stanowisko, których wartość pola Stanowisko jest różna od kierownik. Jest ich 6.

Sugerowana odpowiedź 6 zgadza się z naszą odpowiedzią.
Więc odpowiedź to prawda.

3.

SELECT Stanowisko,	COUNT(*)
FROM PRACOWNICY
GROUP BY Stanowisko;

Ta kwerenda grupuje wszystkie rekordy wg kolumny Stanowisko, zliczając obok ilość rekordów, w których występuje dane Stanowisko.
Zwraca ona Stanowisko, a następnie liczbę rekordów z danym stanowiskiem.
Otrzymamy więc:

urzędnik 1
sprzedawca 3
kierownik 3
analityk 1
prezes 1 

Sugerowana odpowiedź zgadza się z naszą odpowiedzią.
Więc odpowiedź to prawda.

4.

SELECT COUNT(Stanowisko)
FROM PRACOWNICY
WHERE Stanowisko LIKE "*nik";

Ta kwerenda zwraca liczbę wszystkich pracowników, których Stanowisko kończy się literami "nik". Będzie to 1 urzędnik i 3 kierowników. Odpowiedź to 4.

Sugerowana odpowiedź 2 nie zgadza się z naszą odpowiedzią.
Więc odpowiedź to fałsz.

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi.

Zadanie 3.2.

2019-zad3.2-1
Można podjąć tutaj różne strategie. Liczby zapisane binarnie z polecenia można przez siebie wymnożyć w systemie dwójkowym, jednak moją strategią na całe zadanie będzie zamiana wszystkich liczb na system dziesiętny. Minimalizuje to ryzyko jakiegokolwiek błędu i w dodatku ogranicza różnorodność operacji, jakich musimy się podejmować.

Zamiana liczb z polecenia

Rozpisuję w tabelce wartości każdego znaku w liczbie \(1111110_2\), jak i same znaki w drugim wierszu (warto pamiętać, że system dwójkowy, czwórkowy etc. to systemy pozycyjne, co oznacza, że każda pozycja w takiej liczbie ma swoją określoną wartość. Dla dwójkowego wartościami kolejnych znaków od prawej są potęgi liczby 2, zaczynając od potęgi zerowej)

64 32 16 8 4 2 1
1 1 1 1 1 1 0

\(1111110_2 = 1\cdot64 + 1\cdot32 + 1\cdot16 + 1\cdot8 + 1\cdot4 + 1\cdot2 = 126_{10}\)

4 2 1
1 0 1

\(101_2 = 1\cdot4 + 0\cdot2 + 1\cdot1 = 5_{10}\)
W zadaniu jest mowa o iloczynie tych dwóch liczb, więc:
\(126_{10} \cdot 5_{10} = 630_{10}\)

Teraz będziemy sprawdzać, czy liczby z podpunktów 1-4 zamienione na liczby w systemie dziesiętnym będą równe 630.

1. \(21312_4\)

256 64 16 4 1
2 1 3 1 2

\(21312_4 = 2 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 3 \cdot 16 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 630_{10}\)
Odpowiedź to: Prawda, ta liczba w systemie czwórkowym jest równa iloczynowi z polecenia.

2. \(1001010110_2\)

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

\(1001010110_2 = 1 \cdot 512 + 0 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 598_{10} \)
Odpowiedź to: Fałsz, ta liczba w systemie dwójkowym nie jest równa iloczynowi z polecenia.

3. \(1166_8\)

512 64 8 1
1 1 6 6

\(1166_8 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 64 + 6 \cdot 8 + 6 \cdot 1 = 630_{10}\)
Odpowiedź to: Prawda, ta liczba w systemie ósemkowym jest równa iloczynowi z polecenia.

4. \(276_{16}\)

256 16 1
2 7 6

\(276_{16} = 2 \cdot 256 + 7 \cdot 16 + 6 \cdot 1 = 630_{10}\)
Odpowiedź to: Prawda, ta liczba w systemie szesnastkowym jest równa iloczynowi z polecenia.

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi.

Zadanie 3.3.

2019-zad3.3

  1. DNS to skrót od Domain Name System. Prawda
  2. Do danego adresu IP może być przypisanych wiele różnych nazw. Prawda
  3. Przy zmianie adresu IP komputera pełniącego funkcję serwera WWW
    jest konieczna zmiana nazwy domeny internetowej.
    Fałsz, wystarczy zmodyfikować strefę DNS posiadanej domeny, tak aby prowadziła ona na nowy adres IP komputera pełniącego funkcję serwera.
  4. System DNS ma jedną centralną bazę danych adresów IP i nazw. Fałsz, system DNS to system rozproszony.

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi.

Linki do arkusza w formacie .pdf ze strony CKE:
CKE Matura z informatyki 2019 - arkusz część I
CKE Matura z informatyki 2019 - zasady oceniania